Trädgårdspaket Mellan är för dig som vill ha en mer detaljrik beskrivning över din trädgård eller delar av din trädgård. Du får en detaljerad växtlista med antal plantor och planteringsavstånd. Illustrationsplanen ritas delvis i 3D och skisser på exempelvis pergola, växthus och andra konstruktioner ingår.

Vi planerar också in en extra avstämning under arbetets gång.

1. Hembesök

Ett första hembesök är alltid kostnadsfritt. Jag kommer till dig, du har fyllt i en checklista som du har fått av mig och vi har mailat eller pratat per telefon så vi båda har samma förväntningar inför mötet.

Vi kommer överens om vad som behövs göras och vilket prispaket eller övrig tjänst som passar bäst. Efter mötet skriver jag en offert eller ett mail som godkännes av dig innan mitt jobb kan börja.

2. Funktionsplan

En funktionsplan är en enkel skalenlig ritning som visar alla funktioner som ska finnas i trädgården och hur stor yta dessa tar. Funktionsplanen visar också gångar, stigar och det naturliga rörelsemönstret i trädgården.

Jag ritar funktionsplanen i verktyget SketchUp i 2D, vanligtvis svart/vitt och visar trädgården rakt ovanifrån. Så här kan en funktionsplan se ut.

3. Idékollage

Det är viktigt att hitta den röda tråden för trädgården, ett tema. Genom att skapa ett idékollage av bilder, stödord, färgfält mm kan vi få fram den stämning och känsla du vill att trädgården ska få.

Inspiration kan man få på olika sätt i sin omgivning, i naturen, internet eller litteratur. Här tar jag gärna ut svängarna lite, tänker utanför boxen – allt för att få fram kreativiteten och mångfalden.

Klicka för större bild

4. Illustrationsplan

Klicka för större bild

En illustrationsplan är en skalenlig ritning som är förklarande och konstnärlig, den förmedlar en känsla och uttryck. Illustrationsplanen visar trädgården i sin helhet med funktioner, växt- och materialval.

Jag ritar illustrationsplanen i verktyget SketchUp i 2D, ritningen är i färg och visar trädgården rakt ovanifrån.

5. Växtförteckning

Växtförteckningen innehåller växternas namn på svenska och deras vetenskapliga namn, oftast med bilder. Antal plantor och planteringsavstånd redovisas. Förteckningen kan användas både vid inköp och plantering och kopplas till illustrationsplanen.

Röd solhatt ’Magnus’

Echinacea purpurea ’Magnus’ får stora, matt rödvioletta prästkrage-blommor med toppig, kopparbrun mitt i juli-sept. Höjd 100 cm. Det är en av de mer härdiga sorterna av röd rudbeckia som också har en fin vintersilhuett.

Alpmartorn ’Blue Star’

Eryngium alpinum ’Blue Star’ har strålande stålblå stjärnor med hög mitt över en silvrig bladrosett, spännande i sensommarrabatten. Kontrastrika blad. Mycket vacker i torkade arrangemang, eller låt dem stå kvar över vintern. Prärieväxt, fin med gräs, rabatt, stenparti, kruka. Sol och dränering, tål salt och blåst. Har- och rådjurssäker.

6. Materialförslag och konstruktioner

Det kan t ex vara bilder eller skisser på pergola, förråd, växthus, spaljéer, terasser. Det kan vara val av material gällande gångar, murar, avskiljare osv.

Klicka för större bild

7. Avstämning och slutleverans

Avstämning och kommunikation sker under processens gång så vi båda känner oss trygga med att vi förstår varandra och att du får det du beställt. Avstämning, kommunikation och slutleverans sker via mail, telefon och post.

I detta paket ingår också ett extra avstämningstillfälle.