TRE OLIKA PRISPAKET

LITEN
8.000 - 12.000 kr
Första hembesök
Funktionsplan
Illustrationsplan
Idékollage
Växtförslag
MELLAN
14.000 - 20.000 kr
Allt i paket Liten
+ Växtlista
+ Byggnader
+ Övergripande materialförslag
+ Avstämningsmöte
STOR
22.000 - 30.000 kr
Allt i paket Mellan
+ Ljussättning
+ Ritat i 3D-grafik
+ Skuggstudie
+ Extra avstämningsmöte