TRE OLIKA PRISPAKET

Jag har skapat tre olika paket för trädgårdsdesign: Liten, Mellan och Stor där jag har satt ett prisintervall per paket, detta för att du lättare ska få en uppfattning om vad som ingår och vad det kan kosta. Vi går självklart igenom dina önskemål, storlek på tomt osv och anpassar paketet till detta och sätter en prislapp därefter. Klicka på ”Läs mer” för respektive paket så ser du i detalj vad som ingår.

Har du en eller fler befintliga rabatter som du behöver få växtförslag till så finns den tjänsten under ”Övrigt” men du kan även klicka här för att komma dit.

LITEN
8.000 - 12.000 kr
Första hembesök
Funktionsplan
Illustrationsplan
Idékollage
Växtförslag
Avstämning och slutleverans
MELLAN
14.000 - 20.000 kr
Allt i paket Liten
+ Växtlista
+ Övergripande materialförslag/konstruktioner
+ Illustrationsplan ritas i 2D och delvis 3D
+ Avstämningsmöte
STOR
22.000 - 30.000 kr
Allt i paket Mellan
+ Ljussättning
+ Ritat i 3D-grafik
+ Skuggstudie
+ Extra avstämningsmöte